VIRTUELLER RUNDGANG durch
Panorama

MULTIMEDIALE PRÄSENTATIONEN des Universitätsmuseums

PRÄSENTATIONEN
Architektonische Projekte

PRÄSENTATIONEN
Archäologie und Historische Wissenschaften

PRÄSENTATIONEN
Das Kabinett des Rektors

PRÄSENTATIONEN
Sammlung des Anatomischen Instituts

PRÄSENTATIONEN Naturwissenschaftliche Museen
der Universität Wrocław

PRÄSENTATIONEN
Nobelpreisträger der Breslauer Universität

PRÄSENTATIONEN
Sammlung der dermatologischen Klinik

PRÄSENTATIONEN
Die medizinische Fakultät der Universität Wrocław

PRÄSENTATIONEN Zerstörtes Breslau und
das Kabinettder polnischen Professoren nach 1945


Projekt "Multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013