VIRTUAL TRIP around
Panorama

MULTIMEDIA PRESENTATIONS at the University of Wroclaw Museum

PRESENTATION
Architectural Projects

PRESENTATION
Archaeology and Historical Sciences

PRESENTATION
Rector's Office

PRESENTATION
Collections of the Anatomical Institute

PRESENTATION Natural History Museums
of the University of Wroclaw

PRESENTATION
The University of Wroclaw Noble Prize Winners

PRESENTATION
Collections of the Dermatology Clinics

PRESENTATION
Faculty of Medicine of the University of Wroclaw

PRESENTATION Destroyed Wroclaw
and the Gallery of Polish Professors after 1945


Projekt "Multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013