VIRTUAL TRIP around
Sala S. Banacha

MULTIMEDIA PRESENTATIONS at the University of Wroclaw Museum

PRESENTATION Sets of Vertebrates from
the Collections of the Natural History Museum

PRESENTATION Sets of Invertebrates and Birds
from the Collections of the Natural History Museum

PRESENTATION
Butterflies

PRESENTATION
Geology

PRESENTATION
Minerals


Projekt "Multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013