VIRTUAL TRIP around
Room Under the Pillar

MULTIMEDIA PRESENTATIONS at the University of Wroclaw Museum

PRESENTATION
Collection of Eduard Schaubert

PRESENTATION
Plaster Casts from the Archaeological Collection

PRESENTATION Silesian Instruments from
the Collection of Leszek Wisłocki,
the 18th – 19th cc. part 1

PRESENTATION Silesian Instruments from
the Collection of Leszek Wisłocki,
the 18th – 19th cc. part 2

PRESENTATION Silesian Instruments from
the Collection of Leszek Wisłocki,
the 18th – 19th cc. part 3


Projekt "Multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013