VIRTUELLER RUNDGANG durch
S. Banach Saal

MULTIMEDIALE PRÄSENTATIONEN des Universitätsmuseums

PRÄSENTATIONEN
Die Wirbeltier-Sammlung aus dem Bestand
des Naturwissenschaftlichen Museums

PRÄSENTATIONEN
Die Wirbellosen- und Vogelsammlung aus
dem Bestand des Naturwissenschaftlichen Museums

PRÄSENTATIONEN
Schmetterlinge

PRÄSENTATIONEN
Geologie

PRÄSENTATIONEN
Mineralien


Projekt "Multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013