VIRTUELLER RUNDGANG durch
Saal unter dem Pheiler

MULTIMEDIALE PRÄSENTATIONEN des Universitätsmuseums

PRÄSENTATIONEN
Die Sammlung von E. Schaubert

PRÄSENTATIONEN Die Gipsabdrücke
aus der archäologischen Sammlung

PRÄSENTATIONEN Schlesische Musikinstrumente
des XVIII-XIX Jh. aus der Sammlung von L. Wisłocki
Teil 1

PRÄSENTATIONEN Schlesische Musikinstrumente
des XVIII-XIX Jh. aus der Sammlung von L. Wisłocki
Teil 2

PRÄSENTATIONEN Schlesische Musikinstrumente
des XVIII-XIX Jh. aus der Sammlung von L. Wisłocki
Teil 3


Projekt "Multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013