WIRTUALNA WYCIECZKA po
Sala pod Filarem

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

PREZENTACJA
Kolekcja E. Schauberta

PREZENTACJA
Odlewy gipsowe ze zbiorów archeologicznych

PREZENTACJA Instrumenty śląskie
z kolekcji L. Wisłockiego XVIII-XIX w. cz.1

PREZENTACJA Instrumenty śląskie
z kolekcji L. Wisłockiego XVIII-XIX w. cz.2

PREZENTACJA Instrumenty śląskie
z kolekcji L. Wisłockiego XVIII-XIX w. cz.3


Projekt "Multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013