WIRTUALNA WYCIECZKA po
Panorama

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

PREZENTACJA
Projekty architektoniczne

PREZENTACJA
Archeologia i nauki historyczne

PREZENTACJA
Gabinet Rektorski

PREZENTACJA
Zbiory Instytutu Anatomicznego

PREZENTACJA
Muzea Przyrodnicze UWr

PREZENTACJA
Nobliści Uniwersytetu Wrocławskiego

PREZENTACJA
Zbiory Kliniki Dermatologicznej

PREZENTACJA
Wydział Medyczny Uniwersytetu Wrocławskiego

PREZENTACJA Zniszczony Wrocław
i galeria profesorów polskich po 1945 r.


Projekt "Multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013