WIRTUALNA WYCIECZKA po
Sala S. Banacha

PREZENTACJE MULTIMEDIALNE w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego

PREZENTACJA Zbiory kręgowców
ze zbiorów Muzeum Przyrodniczego

PREZENTACJA Zbiory bezkręgowców
i ptaków ze zbiorów Muzeum Przyrodniczego

PREZENTACJA
Motyle

PREZENTACJA
Geologia

PREZENTACJA
Minerały


Projekt "Multimedialna baza danych o twórczości, działalności oraz instrumentarium naukowym wybitnych uczonych związanych z Uniwersytetem Wrocławskim"
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013